Vragen en antwoorden Covid-19 virus (Coronavirus)

Vragen en antwoorden Covid-19.

Laatste update: vrijdag 10 juli 2020

Welke maatregelen zijn er genomen voor de BSO?

Thuisblijfregels:

 • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

Er geldt een uitzondering voor kinderen van groep 1 en 2, lees hier meer informatie over op de website van de Rijksoverheid.

Brengen VSO en ophalen NSO

Voor het brengen en halen van de kinderen houden wij de richtlijnen van de Sint Jozefschool aan. Dit betekent dat de ouders niet meer in de school aanwezig zijn. Het brengen en halen van de kinderen gaat als volgt:

BRENGEN VSO
Kinderen worden buiten afgezet bij de gele deur naast de gymzaal. De beroepskracht zal het kind opvangen in de deuropening van het BSO-lokaal.

OPHALEN GROEPEN 1 EN 2
Kinderen worden buiten opgehaald bij de gele deur naast de gymzaal. Ouders blijven wachten op het schoolplein en geven de beroepskrachten een seintje van aanwezigheid door bijv. te kloppen op het raam of te zwaaien. De beroepskrachten zorgen ervoor dat de kinderen klaar staan bij het zien van de ouder.
Zorg ervoor dat het niet te druk wordt op het schoolplein en dat het verkeer doorlopend is. Zodra uw kind naar buiten komt wordt u verzocht het schoolplein te verlaten.

OPHALEN GROEPEN 3 T/M 8
Kinderen worden buiten opgehaald bij de hoofdingang. Ouders blijven wachten op het schoolplein en geven de beroepskrachten een seintje van aanwezigheid door bijv. te kloppen op het raam of te zwaaien. De beroepskrachten zorgen ervoor dat de kinderen klaar staan bij het zien van de ouder.
Zorg ervoor dat het niet te druk wordt op het schoolplein en dat het verkeer doorlopend is. Zodra uw kind naar buiten komt wordt u verzocht het schoolplein te verlaten.

Aangepaste openingstijden naschoolse opvang vanaf maandag 15 juni

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00- 17.00 uur. Op woensdag van 12.00- 17.00 uur. Bekijk de openingstijden pagina op de website.

Lichamelijk contact

 • Geen enkel direct lichamelijk contact tussen kinderen en beroepskrachten is toegestaan. Dat wil zeggen;
  • Geen knuffels
  • Geen kusjes
  • Geen handen schudden

Toilet ongelukjes

 • Voor de kinderen die af en toe nog ongelukjes hebben, is het handig om een extra setje schone kleding mee te geven.
 • Verschoning gaat zonder contact maar wel onder begeleiding van de beroepskrachten.

Fysieke ongelukjes (zoals vallen etc.)

 • Afhankelijk van de aard van het ongeluk wordt er gekeken of het opgelost kan worden door het kind zelf. Dit uiteraard wel onder begeleiding van een beroepskracht maar met minimaal lichamelijk contact.

Activiteiten

Er worden op de BSO nog steeds activiteiten aangeboden, met enkele aanpassingen:

 • Activiteiten met eten zullen niet meer of minimaal worden gedaan.
 • Alle activiteiten worden zo georganiseerd dat de beroepskrachten hun afstand kunnen bewaren.
 • Activiteiten met lichamelijk contact worden minimaal aangeboden.

Wanneer kan mijn kind naar de opvang?

Vanaf maandag 8 juni kunnen alle ouders en kinderen weer gebruik maken van de contractuele opvangdagen (dagen en soort opvang staan vermeld op de laatste factuur). De aangepaste openingstijden die per 11 mei j.l. zijn ingegaan komen te vervallen. Er is vanaf 8 juni weer opvang volgens de reguliere openingstijden.

Ik heb  tijdens de periode van 16 maart t/m vrijdag 5 juni 2020 geen of gedeeltelijk opvang gehad. Hoe zit dit met de betaling hiervan?

Vanaf het moment dat de kinderopvang vanwege overheidsmaatregelen gesloten is geweest (16  maart 2020 tot en met vrijdag 5 juni 2020) heeft u gewoon kinderopvangtoeslag ontvangen. Daarnaast compenseert de Rijksoverheid de ouderbijdrage tot en met het wettelijk vastgestelde uurtarief. BSO Amerigo keert geen compensatie uit dat boven het wettelijk vastgesteld uurtarief valt. Meer informatie over de uitbetaling van deze vergoeding leest u op de site van de Rijksoverheid.