Beëindiging BSO Amerigo

FAQ beëindiging dienstverlening BSO Amerigo

Ik ontvang kinderopvangtoeslag, per wanneer moet ik deze stopzetten?

Om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen dient de kinderopvangorganisatie geregistreerd te staan in het landelijk register kinderopvang. Vanwege de beëindiging van de dienstverlening staat BSO Amerigo per 18 juli niet meer in het register geregistreerd, u dient dus ook per die datum de kinderopvangtoeslag voor BSO Amerigo te stoppen.

Ik ontvang jaarlijks een jaaropgave, wanneer kan ik deze verwachten van het jaar 2020?

In februari van 2021 ontvangt u automatisch per e-mail het jaaroverzicht van 2020. De jaaropgave ontvangt u op het mailadres waarop u ook de facturen heeft ontvangen.

Ik wil graag een kopie factuur, jaaropgave of plaatsingsovereenkomst ontvangen. Hoe kan ik dit regelen?

Via een online aanvraagformulier kan er een kopie factuur, jaaropgave of plaatsingsovereenkomst opgevraagd worden. Hiervoor zullen wel administratiekosten in rekening worden gebracht. Vanaf 1 januari 2021 stopt de mogelijkheid om een kopie te ontvangen.

Ik wil de kinderopvang beëindigen, hoe doe ik dat?

BSO Amerigo heeft per 18 juli 2020 de plaatsingsovereenkomst beëindigd.

Laatste factuur

In juni/ juli heeft BSO Amerigo de laatste factuur verstuurd. Op deze factuur is het vaste maandbedrag na rato berekend, namelijk tot 18 juli 2020. Deze factuur dient conform de betalingsplicht te worden voldaan, binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. BSO Amerigo zal zoals gebruikelijk de factuur via een automatische incasso incasseren. Indien de automatische betaling mislukt of op verzoek van de rekeninghouder teruggestort wordt, dan bent u in verzuim en start BSO Amerigo haar standaard processen bij een niet betaalde factuur.

Slotnota

Op 19 mei heeft BSO Amerigo de plaatsingsovereenkomst per 18 juli 2020 beëindigd. Het vaste maandbedrag stopt per genoemde datum. De periode na 18 juli 2020 wordt niet in rekening gebracht. BSO Amerigo biedt geen vakantieopvang meer aan in de zomer en heeft over deze periode ook niet het vaste maandbedrag gefactureerd.

Kinderopvangtoeslag

Tot 18 juli 2020 kunt u gewoon Kinderopvangtoeslag ontvangen. U ontvangt gewoon over de opvangperiode tot 18 juli naar rato Kinderopvangtoeslag. Tot genoemde datum heeft BSO Amerigo gegevens naar de Belastingdienst van het aantal gefactureerde uren en het uurtarief gestuurd.

Factuur

Bij het starten van de kinderopvang is het vaste maandbedrag gestart, indien de opvang gestart is in een gebroken kalendermaand, dan is het vaste maandbedrag naar rato gefactureerd. Het vast maandbedrag vindt u terug op de plaatingsovereenkomst. Het vast maandbedrag stopt op het moment dat de plaatsingsovereenkomst beëindigd is. Op de factuur staat vermeld om welke opvangmaand het gaat en om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag staat er een uurtarief en het aantal ‘vaste’ uren per maand vermeld. De opvang vindt plaats op basis van een vast maandbedrag, er worden geen uren opgebouwd. Bij beëindiging stopt het vaste maandbedrag en de opvang.

Eindafrekening

BSO Amerigo factureert een vast maandbedrag, ook bij het wijzigingen van dagen of pakketten start (eventueel naar rato van de maand) het daar bijbehorende vaste maandbedrag. Er wordt niet berekend hoeveel opvanguren er in het lopende schooljaar zijn. Bij beëindiging van de plaatsingsovereenkomst stopt het vaste maandbedrag en wordt er ook geen eindafrekening (artikel 4, lid 7 algemene voorwaarden) gemaakt van opvanguren. Vanwege deze gekozen methodiek heeft de ouder duidelijkheid, nihil aantal wijzigingen voor de Kinderopvangtoeslag en daardoor geen onverwachte rekeningen of onvoorziene kosten.

Waar kan ik de actuele algemene voorwaarden vinden?

De laatste algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van BSO Amerigo tot 18 juli 2020, januari 2020, versie 2.3 en vindt u op de pagina algemene voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 11 december 2019 gecommuniceerd en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.